Անվճար առաքում
բոլոր պատվերների համար
(մին. 4900 դրամ)

Օգտագործման պայմաններ

1. Ներածություն


Դառնալով globalbeauty.am կայքի օգտատեր` Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս «Օգտագործման պայմաններին» և «Առաքման և Վճարմանը»: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք և ըստ անհրաժեշտության տպել ու պահել Ձեզ մոտ: Առաքման և վճարման հետ կապված պայմաններին կարող եք ծանոթանալ «Առաքում և վճարում» բաժնում:

 

«globalbeauty.am» տերմինը (այսուհետ՝ Կայք) վերաբերում է սույն կայքի սեփականատեր հանդիսացող «Գլոբալ Բյութի» ՍՊԸ ընկերությանը (այսուհետ` Ընկերություն): Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել կայքի բովանդակության, «Առաքման և Վճարման» և սույն «Օգտագործման պայմաններում»: Սույն պայմանները սահմանված են և մեկնաբանվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն:


2. Գրանցում և անձնական տեղեկությունների օգտագործման նկարագրություն


-  Կայքում գրանցվելու համար պետք է լինել 18 տարեկանից բարձր:

-  Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո Ձեր տրամադրված տվյալները հավաստի և ամբողջական:

 


3. Էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդակցություն


- Փոխադարձ գործարքները պատշաճ ձևակերպելու նպատակով Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս ստանալու մեր էլեկտրոնային հաղորդագրությունները: Կայքը իր հաճախորդներին ուղարկում է հետևյալ բնույթի էլեկտրոնային նամակներ (Emails)`

1) Կայքում Ձեր գրանցումը հաստատող նամակ,

2) Կայքում Ձեր պատվերի հայտի հաստատման մասին նամակ,

3) Կայքում Ձեր մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը վերականգնող նամակ,

4) Կայքի նորույթների, ակցիաների, զեղչերի և այլնի վերաբերյալ նամակներ, որոնք կստանաք միայն այն դեպքում, եթե Դուք բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը:

 

 


4. Հղումներ


- Կայքում տեղադրված որոշ հղումներ կարող են տանել դեպի այլ կայքեր, որոնք չեն գտնվում globalbeauty.am-ի վերահսկողության տակ: Այսպիսի հղումներից որևէ մեկը սեղմելիս Դուք լքում եք globalbeauty.am կայքը: Սույն պայմանների կիրառությունը չի տարածվում այն կայքերի վրա, ուր Դուք տեղափոխվել եք` սեղմելով այդ հղումների վրա:

 

 

 

5. Պատվիրված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում

 

- Գնված ապրանքը հետ է ընդունվում և հետագա գործողությունները կարգավորվում են ըստ հետևյալ պայմանների՝

- Եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է ապրանքի որակական հատկանիշներով, ապա ապրանքը Ընկերության հասցեով հետ է ընդունվում 14 օրվա ընթացքում՝ ներկայացնելով ապրանքը և ՀԴՄ կտրոնը:

- Եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է ապրանքի ոչ որակական հատկանիշներով, ապա ապրանքը` չվնասված վիճակում, Ընկերության հասցեով հետ է ընդունվում 14 օրվա ընթացքում՝ ներկայացնելով ապրանքը և ՀԴՄ կտրոնը:

 

 

 

6. Կայքի պատասխանատվությունը


- Կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկություն` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Կայքի Ձեր էջին Ընկերության կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող պատասխան, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ պատասխանը համարվում է Ընկերության և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:

- Ապրանքը գնելուց և Ձեզ հանձնելուց հետո, այն համարվում է Ձեր սեփականությունը և գտնվում է Ձեր տնօրինության տակ:

- Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով: